PRIVCACYBELEID VAN V.O.F. INTRAPLANT

Uw gegevens worden beveiligd met moderne technieken, zodat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Wanneer we uw gegevens aan derden verstrekken – u leest hieronder wanneer wij dat doen - dan is deze derde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven is in de AVG. Indien u het gevoel heeft dat er niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, laat het ons dan weten via onze klantenservice: klantenservice@intraplant.nl.