Direct contact »
Direct contact: 06 4122 6553
winkelwagen - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

PRIVCACYBELEID VAN V.O.F. INTRAPLANT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die V.o.f. Intraplant verwerkt voor klanten en overige geïnteresseerden.

Indien u persoonsgegevens aan V.o.f. Intraplant verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
V.o.f. Intraplant, Zeester 2, 2673BW te Naaldwijk, telefoonnummer 06 – 41 22 65 53, e-mailadres info@intraplant.nl.

2. Welke gegevens verwerkt V.o.f. Intraplant en voor welk doel
    2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
        a) voor- en achternaam
        c) telefoonnummer(s), en e-mailadres(sen)
        d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv Social Media accounts

    2.2 V.o.f. Intraplant verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
        a) uw naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen over de verstrekking van de door u aangevraagde informatie, het afhandelen van de van u verkregen informatie, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van V.o.f. Intraplant;

    2.3 uw naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met V.o.f. Intraplant en u te informeren over de ontwikkelingen van V.o.f. Intraplant.

E-mail berichtgeving (opt-out):
V.o.f. Intraplant gebruikt uw naam en e-mailadres om u te kunnen informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over V.o.f. Intraplant. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
V.o.f. Intraplant verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van maximaal een jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
    4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft V.o.f. Intraplant passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
    4.2 Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt V.o.f. Intraplant gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
    5.1 Via info@intraplant.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. V.o.f. Intraplant zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

    5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met info@intraplant.nl.

    5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop V.o.f. Intraplant uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bedrijf op info@intraplant.nl.

    5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@intraplant.nl .

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.